Základy poskytování první pomoci

Naše autoškola klade důraz rovněž na základy poskytování první pomoci. Každý z nás se při běžném provozu na pozemních komunikacích může setkat s dopravní nehodou a v takovém případě je nutné umět okamžitě na danou situaci zareagovat a poskytnout potřebnou první pomoc. Proto se dané problematice věnuje určitá část teoretické přípravy. Poskytování první pomoci se nevyplácí podceňovat. Neposkytnutí potřebné pomoci osobě, která utrpěla újmu na zdraví, je právem kvalifikováno jako trestný čin.

Základní předpoklady bezpečné jízdy

Je důležité si zvolit trasu a čas jízdy tak, aby bylo reálné dosáhnout cíle včas a zároveň vše odpovídalo našim možnostem a také možnostem našeho vozidla. Nesmíme zapomínat rovněž na dění kolem sebe a také v okolí vozovky. Musíme věnovat pozornost i ostatním účastníkům provozu a snažit se předvídat jejich chování. Naše autoškola bude Vašim rádcem i v této oblasti.