Praxe běžná i neběžná

Jednou se stane, že prostě počítač, který obsluhuje vaši firemní síť, nebo webové stránky přestane stačit vašim potřebám, nemá dostatečně rychlé a spolehlivé připojení na internet, postrádá dostatek místa pro databáze, případně neumožňuje připojit další hardware. Jednoduše už nevyhovuje vašim potřebám a už vůbec ne předpokládanému dalšímu rozvoji. Co se s tím pak dá dělat? Velká firma si prostě zřídí vlastní počítačové centrum s odborníky, kteří tento problém řeší a obsluhují všechna zařízení vlastně nepřetržitě během své pracovní doby. To ale vyžaduje investice. A každá firma na to nemá. Jak to řešit?

Jiné řešení

Jiným způsobem se to dá řešit velmi jednoduše pronájmem příslušného potřebného zařízení, včetně objednávky případných dalších služeb, ještě mimo běžně samozřejmou údržbu a zajištění provozuschopnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Toto se označuje jako dedikovaný server.