Děti se naučí anglicky

Děti se nerady cokoliv učí, proto nesmí vědět, že jde o učení. Jak toho docílit? Formou hry! Jakmile jim dáte základní vědomosti, samy je budou přirozeně rozvíjet dál a to bez zbytečné námahy. Kvalitní soukromá školka v Brně je střediskem učení i zábavy v jednom. Máme celodenní program anglického jazyka, ale děti jsou zde příjemně naladěné a spokojené, protože si hrají a třeba také zpívají. Naše škola má rozšířenou působnost ohledně hudební výchovy, což podporuje iniciativu a kreativitu každého dítěte. Mluví na ně jak rodilí mluvčí, tak i odborní čeští učitelé a vychovatelé. Děti se naučí anglicky, aniž by na to přišly, že jde o učení. Zkrátka si hrají a zpívají a všechno jde samo, protože malé děti mají mozek plně přizpůsobený vývinu, takže co jim teď do vínku dáte, to jenom dobře ve svém budoucím životě mohou zprostředkovat dále.

Angličtinu budou potřebovat v běžném životě

Každý člověk už se jistě setkal ve svém životě s anglickými názvy. Nebylo by příjemnější, kdybyste alespoň mnohdy věděli, o co se jedná? Anglické nápisy jsou všude, anglické složení a odborné názvy. Najdete je na každém kroku. Dejte svým dětem dobrý a plnohodnotný základ, který ve svém následném životě ocení.