http://www.mamvic.cz
Firmy Inzerce Google
Znojemskyseznam.cz » Znojmo » Historie Znojma

Historie města Znojma

 

Znojmo – město s přívlastkem.
Druhé největší město Jihomoravského kraje je právě Znojmo. Znojmem protéká řeka Dyje, nad kterou se na levém břehu rozkládá staré město se znojemským hradem, Rotundou Sv. Kateřiny, Mikulášským kostelem a spoustou tajemných uliček.


Historie města Znojma sahá k době prehistorické, kdy se začali budovat různá hradiště. Nejznámější a největším hradištěm bylo v období velkomoravské Hradiště sv.Hypolita – na protějším vrcholku, kterým procházela obchodní cesta z Čech k Dunaji a právě Hradiště sv. Hypolita mělo chránit tuto cestu přes brod řeky Dyje.
Tuto funkci přebral od roku 1037 přemyslovský hrad, který založil kníže Břetislav I.V roce 1055 na hradě vzniklo údělné přemyslovské knížectví.Další zásadní krok k rozšíření města udělal roku 1190 znojemský kníže Konrád II. Ota, když založil premonstrátský klášter v Louce.1226 na základě královského privilegia Přemysla Otakrara I., uděluje Znojmu dekret města a Znojmo se stává městem královským.13. a 14. století město Znojmo jen vzkvétalo. Mělo již dlážděné ulice, vodovodní rozvody a dvě nemocnice.

Po bitvě na Moravském poli (26.8.1278) byl v kostele Nanenebevzetí Pannny Marie pohřben český král Přemysl II. Další bitva se odehrávala v období třicetileté války, kdy Znojmo obléhali Švédové a město vypalovali. Mnohým znojmákům zachránil život důmyslný propletenec podzemních chodeb. V roce 1628 se ve Znojmě konal zemský sněm, kde bylo pro Moravu vyhlášeno obnovené zřízení zemské, uzákoňující dědičnost Habsburků na českém trůnu. Velká epidemie moru zasáhla město Znojmo koncem 17. století a vyžádala si téměř 800 obětí.

Poloha Znojma v Dyjskosvrateckém údolí je výhodná pro pěstování vinné révy a ovoce. V současné době se ve Znojmě velice daří vinařství, čemuž nasvědčuje i nové heslo Znojma „město s přívlastkem“. Znojmo se stalo také proslulé okurkami, jejichž pěstování na Znojemsku zavedl roku 1571 loucký opat Jiří II.